Carrito de lechero

Constructor: Daniel Ferrari Escala:  1:5

danielcartelshow@hotmail.com

danielcartelshow@yahoo.com.ar

Carro 029l.jpg (27175 bytes) Carro 030l.jpg (27175 bytes) Carro 037l.jpg (27175 bytes) Carro 038l.jpg (27175 bytes) Dsc03026l.jpg (23420 bytes)
Dsc03027l.jpg (23420 bytes) Dsc03028l.jpg (23420 bytes) Dsc03032l.jpg (23420 bytes) Dsc03034l.jpg (23420 bytes) Dsc03035l.jpg (23420 bytes)
Dsc03036l.jpg (23420 bytes) Dsc03038l.jpg (23420 bytes) Dsc03039l.jpg (23420 bytes) Dsc03040l.jpg (23420 bytes)

Dsc03041l.jpg (23420 bytes)

Dsc03042l.jpg (23420 bytes) Dsc03043l.jpg (23420 bytes) Dsc03044l.jpg (23420 bytes) Dsc03045l.jpg (23420 bytes)

Dsc03046l.jpg (23420 bytes)

Dsc03047l.jpg (23420 bytes) Dsc03048l.jpg (23420 bytes) Dsc03049l.jpg (23420 bytes) Dsc03050l.jpg (23420 bytes)

Dsc03051l.jpg (23420 bytes)

Dsc03052l.jpg (23420 bytes) Dsc03053l.jpg (23420 bytes)

Dsc03056l.jpg (23420 bytes)

HASTA ACA EL MODELO CONSTRUIDO - AHORA EL DE VERDAD

Filetes142l.jpg (23420 bytes) Filetes143l.jpg (23420 bytes)

ALGUNAS FotoS DURANTE LA CONSTRUCCION

Foto1l.jpg (23420 bytes) Foto2l.jpg (23420 bytes) Foto3l.jpg (23420 bytes) Foto4l.jpg (23420 bytes) Foto5l.jpg (23420 bytes)